Regulamin

 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem: sklep.kz.com.pl, zwanego dalej SKLEP KZ
 2. Prowadzącym Sklep KZ jest Firma Kaczmarek - Zakrzewski Sp.J. z siedzibą w Zduńskiej Woli, 98-220, ul. Getta Żydowskiego 33, która jest zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000076076, NIP 829-000-69-07, REGON: 730010039.
 3. Przez KUPUJĄCEGO należy rozumieć podmiot (osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, jeśli posiada pełną zdolność do czynności prawnych), nabywający towary za pośrednictwem Sklepu KZ.
 4. Informacje zawarte na stronie Sklepu KZ nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (Art. 71 Kodeksu Cywilnego). 

§2 Dane osobowe

 1. Poprzez rejestrację lub złożenie zamówienia, Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie  danych osobowych z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
 3. Podane informacje będą przetwarzane przez Sklep KZ w szczególności w celu realizacji zamówienia, a także w celu przesyłania własnych informacji Sklepu o nowościach i promocjach.

 

§3 Realizacja zamówienia

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówień, udostępnionego na stronach Sklepu KZ.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza zamówienia i jego zatwierdzenie jest uznawane za złożenie zamówienia.   
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 5. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się o godz. 8:00 w najbliższy dzień roboczy po złożeniu zamówienia  (jeżeli Kupujący wybrał opcję płatności gotówkowej – za pobraniem) lub po wpłynięciu pieniędzy na rachunek bankowy (jeżeli Kupujący wybrał opcję – płatność przelewem).
 7. Po złożeniu zamówienia Sklep KZ potwierdza Kupującemu drogą mailową lub telefoniczną fakt przyjęcia zamówienia.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i będzie mógł zadecydować czy zamówienie zostanie w całości anulowane czy też zrealizowane częściowo.  
 9. Sklep KZ zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, których wykonanie stało się niemożliwe wskutek zmiany cen, niedostępności towarów lub z powodu innych ważnych przyczyn.

§4 Dostawa

 1. Dostawa towarów realizowana jest na terenie Polski.
 2. W przypadku przesyłek zagranicznych koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie według aktualnych stawek.
 3. Towar dostarczany jest tylko w dni robocze za pomocą firmy kurierskiej DPD.
 4. Koszty dostawy za zamówiony towar są pokrywane przez Kupującego i wynoszą:                                                                                          - przy płatności przelewem (przedpłata na konto) - 14 zł,
  - przy płatności gotówkowej przy odbiorze - za pobraniem - 19 zł
 5. Klient może wybrać również odbiór osobisty w siedzibie Firmy: Kaczmarek-Zakrzewski Sp.J., 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 33 (odbiór bezpłatny).
 6. Kupujący obciążany jest kosztami dostawy tylko w przypadku zamówień o wartości do 99,00 zł brutto. Podstawowy koszt dostawy towaru o wartości powyżej 99,00 zł brutto jest darmowy, Kupujący ponosi jedynie koszt 5 zł za usługę pobrania.
 7. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności towarów na magazynie. Kupujący po złożeniu zamówienia zostanie niezwłocznie poinformowany drogą mailową lub telefoniczną o przewidywanym czasie realizacji i terminie dostawy.
 8. Odbierając zamówiony towar Kupujący zobowiązany jest w obecności kuriera sprawdzić ogólny stan przesyłki, a w razie stwierdzenia widocznych uszkodzeń potwierdzić te uszkodzenia na piśmie w formie protokołu w celu umożliwienia dochodzenia roszczeń od firmy kurierskiej.  W takim przypadku Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem KZ.
 9. Klient korzystający z przesyłki kurierskiej zostanie powiadomiony mailem o jej nadaniu.
 10. Czas dostawy przesyłki kurierskiej to ok. 1-2 dni roboczych od momentu jej nadania.

 §5 Płatności

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu KZ podawane są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). 
 2. Sklep KZ umożliwia regulowanie płatności za zamówiony towar w formie przedpłaty na rachunek bankowy lub płatności za pobraniem. 
 3. Przedpłat na konto bankowe należy dokonywać na rachunek bankowy nr: 73 1240 3305 1111 0000 2936 1885
 4. Płatności on-line realizowane są za pomocą systemu Przelewy 24 ( szybki przelew, BLIK, kartą płatniczą )
 5. Osobom fizycznym wystawiane są paragony fiskalne. Faktura będzie wystawiona tylko Kupującemu, który wyrazi takie życzenie w momencie składania zamówienia.  Wówczas do wystawienia faktury wystarczy imię, nazwisko i adres.
 6. Faktura VAT dla podmiotu gospodarczego zostanie wystawiona po podaniu następujących danych w Formularzu zamówienia: pełnej nazwy firmy, adresu siedziby oraz numeru NIP. W przeciwnym wypadku wystawiony zostanie paragon fiskalny.

 

§6 Reklamacja

 1. Kupujący może złożyć reklamację wadliwego towaru w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach. Towar do zwrotu przyjmujemy wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
 2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: Kaczmarek-Zakrzewski Sp.J., 98-220 Zduńska Wola, ul. Getta Żydowskiego 33. 
 3. Towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.  Wówczas Sklep KZ zwróci Kupującemu kwotę równą cenie wadliwego towaru.
 4. Sklep KZ nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a towarem widocznym na zdjęciu (m.in. różnice w kolorach, proporcjach), które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego i mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na warunkach określonych ustawą z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Kupujący  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu KZ bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówionego towaru.
 2. Konsument ma również możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych
  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na
  stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
  https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Towary zwracane przez Kupującego nie powinny być uszkodzone, ani nosić ślady użycia. 
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 5. Sklep KZ gwarantuje Kupującemu, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia zwrot kwoty równej cenie towaru. W przypadku gdy zwrot pieniędzy ma nastąpić na  rachunek bankowy inny niż rachunek, z którego korzystał Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za towar, Kupujący zobowiązany jest do podania numeru rachunku, na który ma być dokonany zwrot.
 6. Koszt odesłania towaru ponosi w całości Kupujący.

§8 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.01.2024 r.
 2. Sklep KZ zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. Wszelkie użyte na stronach Sklepu KZ znaki towarowe, nazwy producentów i produktów, zdjęcia oraz opisy zostały użyte jedynie w celu informacyjnym i stanowią wyłączną własność ich producentów.
 4. Sklep KZ zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu Sklepu Internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.