Prawo do odstąpienia od umowy

1. Na warunkach określonych ustawą z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Kupujący  może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu KZ bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od momentu otrzymania zamówionego towaru.

2. Towary zwracane przez Kupującego nie powinny być uszkodzone, ani nosić ślady użycia. 

3. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Sklep KZ gwarantuje Kupującemu, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia zwrot kwoty równej cenie towaru. W przypadku gdy zwrot pieniędzy ma nastąpić na  rachunek bankowy inny niż rachunek, z którego korzystał Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za towar, Kupujący zobowiązany jest do podania numeru rachunku, na który ma być dokonany zwrot.

5. Koszt odesłania towaru ponosi w całości Kupujący.

Pobierz formularz